Tử Vi Số Mệnh

 

Quảng Cáo Facebook

 

Các ngày tốt xấu trong tháng 10 năm 2021


Quý bạn đang muốn xem tháng 10 năm 2021 có các ngày nào tốt, và quý vị đang phân vân để chọn ngày tốt, ngày đẹp hợp với mình. Công cụ xem ngày tốt xấu trong tháng dựa trên phân tích tính toán khoa học và tổng hợp từ tất cả các nguồn với sự chính xác cao từ những chuyên gia hàng đầu về phong thủy sẽ cung cấp đầy đủ cho thông tin về ngày giờ hoàng đạo, giúp quý bạn tiến hành các công việc được hanh thông.

Tuy nhiên trong trường hợp tháng 10 năm 2021 không có ngày phù hợp với tuổi của bạn thì bạn hãy tham khảo xem thêm ngày tốt khác trong tháng tại đây: Xem ngày tốt xấu trong tháng


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 10 năm 2021

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ sáu
1/10/2021
25/8/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
2/10/2021
26/8/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
3/10/2021
27/8/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
4/10/2021
28/8/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
5/10/2021
29/8/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
6/10/2021
1/9/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
7/10/2021
2/9/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ sáu
8/10/2021
3/9/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ bảy
9/10/2021
4/9/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Chủ nhật
10/10/2021
5/9/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ hai
11/10/2021
6/9/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ ba
12/10/2021
7/9/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
13/10/2021
8/9/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ năm
14/10/2021
9/9/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ sáu
15/10/2021
10/9/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ bảy
16/10/2021
11/9/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
17/10/2021
12/9/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ hai
18/10/2021
13/9/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
19/10/2021
14/9/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ tư
20/10/2021
15/9/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ năm
21/10/2021
16/9/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ sáu
22/10/2021
17/9/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
23/10/2021
18/9/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
24/10/2021
19/9/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
25/10/2021
20/9/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
26/10/2021
21/9/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
27/10/2021
22/9/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
28/10/2021
23/9/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
29/10/2021
24/9/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
30/10/2021
25/9/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
31/10/2021
26/9/2021
Thiên Lao Hắc Đạo


Các ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 11 năm 2021

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ hai
1/11/2021
27/9/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
2/11/2021
28/9/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
3/11/2021
29/9/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
4/11/2021
30/9/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
5/11/2021
1/10/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ bảy
6/11/2021
2/10/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Chủ nhật
7/11/2021
3/10/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
8/11/2021
4/10/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ ba
9/11/2021
5/10/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ tư
10/11/2021
6/10/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ năm
11/11/2021
7/10/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
12/11/2021
8/10/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ bảy
13/11/2021
9/10/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Chủ nhật
14/11/2021
10/10/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ hai
15/11/2021
11/10/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ ba
16/11/2021
12/10/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ tư
17/11/2021
13/10/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ năm
18/11/2021
14/10/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ sáu
19/11/2021
15/10/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ bảy
20/11/2021
16/10/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
21/11/2021
17/10/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
22/11/2021
18/10/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
23/11/2021
19/10/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
24/11/2021
20/10/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
25/11/2021
21/10/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
26/11/2021
22/10/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
27/11/2021
23/10/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
28/11/2021
24/10/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
29/11/2021
25/10/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
30/11/2021
26/10/2021
Thanh Long Hoàng ĐạoCác ngày tốt - Ngày HOÀNG ĐẠO - trong tháng 12 năm 2021

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ tư
1/12/2021
27/10/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
2/12/2021
28/10/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
3/12/2021
29/10/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
4/12/2021
1/11/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
5/12/2021
2/11/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
6/12/2021
3/11/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
7/12/2021
4/11/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
8/12/2021
5/11/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
9/12/2021
6/11/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
10/12/2021
7/11/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
11/12/2021
8/11/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
12/12/2021
9/11/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
13/12/2021
10/11/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
14/12/2021
11/11/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
15/12/2021
12/11/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
16/12/2021
13/11/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
17/12/2021
14/11/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
18/12/2021
15/11/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
19/12/2021
16/11/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
20/12/2021
17/11/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
21/12/2021
18/11/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
22/12/2021
19/11/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
23/12/2021
20/11/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
24/12/2021
21/11/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
25/12/2021
22/11/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
26/12/2021
23/11/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
27/12/2021
24/11/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
28/12/2021
25/11/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
29/12/2021
26/11/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
30/12/2021
27/11/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
31/12/2021
28/11/2021
Kim Đường Hoàng Đạo


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng

 

 

Quảng Cáo Google

 

Tử Vi Số Mệnh