Tử Vi Số Mệnh

 

Thiết kế web phong thủy

 

Xem ngày tốt xấu trong tháng


Tháng xem(Dương Lịch):

Chú ý: Nhập tháng dương lịch để xem các ngày tốt xấu


Nếu bạn thấy XEM NGÀY TỐT XẤU trong tháng tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem ngày tốt trong tháng

 

Các ngày tốt xấu trong tháng 12 năm 2021

Thứ
Ngày dương
Ngày âm
Ngày tốt
Chi tiết
Thứ tư
1/12/2021
27/10/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
2/12/2021
28/10/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
3/12/2021
29/10/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
4/12/2021
1/11/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Chủ nhật
5/12/2021
2/11/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ hai
6/12/2021
3/11/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ ba
7/12/2021
4/11/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
8/12/2021
5/11/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ năm
9/12/2021
6/11/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ sáu
10/12/2021
7/11/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ bảy
11/12/2021
8/11/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Chủ nhật
12/12/2021
9/11/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ hai
13/12/2021
10/11/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Thứ ba
14/12/2021
11/11/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ tư
15/12/2021
12/11/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ năm
16/12/2021
13/11/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ sáu
17/12/2021
14/11/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ bảy
18/12/2021
15/11/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Chủ nhật
19/12/2021
16/11/2021
Kim Đường Hoàng Đạo
Thứ hai
20/12/2021
17/11/2021
Bạch Hổ Hắc Đạo
Thứ ba
21/12/2021
18/11/2021
Ngọc Đường Hoàng Đạo
Thứ tư
22/12/2021
19/11/2021
Thiên Lao Hắc Đạo
Thứ năm
23/12/2021
20/11/2021
Nguyên Vũ Hắc Đạo
Thứ sáu
24/12/2021
21/11/2021
Tư Mệnh Hoàng Đạo
Thứ bảy
25/12/2021
22/11/2021
Câu Trần Hắc Đạo
Chủ nhật
26/12/2021
23/11/2021
Thanh Long Hoàng Đạo
Thứ hai
27/12/2021
24/11/2021
Minh Đường Hoàng Đạo
Thứ ba
28/12/2021
25/11/2021
Thiên Hình Hắc Đạo
Thứ tư
29/12/2021
26/11/2021
Chu Tước Hắc Đạo
Thứ năm
30/12/2021
27/11/2021
Kim Quỹ Hoàng Đạo
Thứ sáu
31/12/2021
28/11/2021
Kim Đường Hoàng Đạo


 

Quảng Cáo Google

Quảng Cáo Facebook