Tử Vi Số Mệnh

TRA CỨU TỬ VI THEO TUỔI


Năm sinh gia chủ:

Chú ý: Nhập đúng năm sinh âm lịch để tra cứu TỬ VI THEO TUỔI được chính xácBảng tra cứu tử vi tổng hợp

TUỔI CAN CHI
XEM TỬ VI TUỔI
1942 Nhâm Ngọ
Click xem Tử vi 1942 (tuổi Nhâm Ngọ)
1943 Quý Mùi
Click xem Tử vi 1943 (tuổi Quý Mùi)
1944 Giáp Thân
Click xem Tử vi 1944 (tuổi Giáp Thân)
1945 Ất Dậu
Click xem Tử vi 1945 (tuổi Ất Dậu)
1946 Bính Tuất
Click xem Tử vi 1946 (tuổi Bính Tuất)
1947 Đinh Hợi
Click xem Tử vi 1947 (tuổi Đinh Hợi)
1948 Mậu Tý
Click xem Tử vi 1948 (tuổi Mậu Tý)
1949 Kỷ Sửu
Click xem Tử vi 1949 (tuổi Kỷ Sửu)
1950 Canh Dần
Click xem Tử vi 1950 (tuổi Canh Dần)
1951 Tân Mão
Click xem Tử vi 1951 (tuổi Tân Mão)
1952 Nhâm Thìn
Click xem Tử vi 1952 (tuổi Nhâm Thìn)
1953 Quý Tỵ
Click xem Tử vi 1953 (tuổi Quý Tỵ)
1954 Giáp Ngọ
Click xem Tử vi 1954 (tuổi Giáp Ngọ)
1955 Ất Mùi
Click xem Tử vi 1955 (tuổi Ất Mùi)
1956 Bính Thân
Click xem Tử vi 1956 (tuổi Bính Thân)
1957 Đinh Dậu
Click xem Tử vi 1957 (tuổi Đinh Dậu)
1958 Mậu Tuất
Click xem Tử vi 1958 (tuổi Mậu Tuất)
1959 Kỷ Hợi
Click xem Tử vi 1959 (tuổi Kỷ Hợi)
1960 Canh Tý
Click xem Tử vi 1960 (tuổi Canh Tý)
1961 Tân Sửu
Click xem Tử vi 1961 (tuổi Tân Sửu)
1962 Nhâm Dần
Click xem Tử vi 1962 (tuổi Nhâm Dần)
1963 Quý Mão
Click xem Tử vi 1963 (tuổi Quý Mão)
1964 Giáp Thìn
Click xem Tử vi 1964 (tuổi Giáp Thìn)
1965 Ất Tỵ
Click xem Tử vi 1965 (tuổi Ất Tỵ)
1966 Bính Ngọ
Click xem Tử vi 1966 (tuổi Bính Ngọ)
1967 Đinh Mùi
Click xem Tử vi 1967 (tuổi Đinh Mùi)
1968 Mậu Thân
Click xem Tử vi 1968 (tuổi Mậu Thân)
1969 Kỷ Dậu
Click xem Tử vi 1969 (tuổi Kỷ Dậu)
1970 Canh Tuất
Click xem Tử vi 1970 (tuổi Canh Tuất)
1971 Tân Hợi
Click xem Tử vi 1971 (tuổi Tân Hợi)
1972 Nhâm Tý
Click xem Tử vi 1972 (tuổi Nhâm Tý)
1973 Quý Sửu
Click xem Tử vi 1973 (tuổi Quý Sửu)
1974 Giáp Dần
Click xem Tử vi 1974 (tuổi Giáp Dần)
1975 Ất Mão
Click xem Tử vi 1975 (tuổi Ất Mão)
1976 Bính Thìn
Click xem Tử vi 1976 (tuổi Bính Thìn)
1977 Đinh Tỵ
Click xem Tử vi 1977 (tuổi Đinh Tỵ)
1978 Mậu Ngọ
Click xem Tử vi 1978 (tuổi Mậu Ngọ)
1979 Kỷ Mùi
Click xem Tử vi 1979 (tuổi Kỷ Mùi)
1980 Canh Thân
Click xem Tử vi 1980 (tuổi Canh Thân)
1981 Tân Dậu
Click xem Tử vi 1981 (tuổi Tân Dậu)
1982 Nhâm Tuất
Click xem Tử vi 1982 (tuổi Nhâm Tuất)
1983 Quý Hợi
Click xem Tử vi 1983 (tuổi Quý Hợi)
1984 Giáp Tý
Click xem Tử vi 1984 (tuổi Giáp Tý)
1985 Ất Sửu
Click xem Tử vi 1985 (tuổi Ất Sửu)
1986 Bính Dần
Click xem Tử vi 1986 (tuổi Bính Dần)
1987 Đinh Mão
Click xem Tử vi 1987 (tuổi Đinh Mão)
1988 Mậu Thìn
Click xem Tử vi 1988 (tuổi Mậu Thìn)
1989 Kỷ Tỵ
Click xem Tử vi 1989 (tuổi Kỷ Tỵ)
1990 Canh Ngọ
Click xem Tử vi 1990 (tuổi Canh Ngọ)
1991 Tân Mùi
Click xem Tử vi 1991 (tuổi Tân Mùi)
1992 Nhâm Thân
Click xem Tử vi 1992 (tuổi Nhâm Thân)
1993 Quý Dậu
Click xem Tử vi 1993 (tuổi Quý Dậu)
1994 Giáp Tuất
Click xem Tử vi 1994 (tuổi Giáp Tuất)
1995 Ất Hợi
Click xem Tử vi 1995 (tuổi Ất Hợi)
1996 Bính Tý
Click xem Tử vi 1996 (tuổi Bính Tý)
1997 Đinh Sửu
Click xem Tử vi 1997 (tuổi Đinh Sửu)
1998 Mậu Dần
Click xem Tử vi 1998 (tuổi Mậu Dần)
1999 Kỷ Mão
Click xem Tử vi 1999 (tuổi Kỷ Mão)
2000 Canh Thìn
Click xem Tử vi 2000 (tuổi Canh Thìn)
2001 Tân Tỵ
Click xem Tử vi 2001 (tuổi Tân Tỵ)
2002 Nhâm Ngọ
Click xem Tử vi 2002 (tuổi Nhâm Ngọ)
2003 Quý Mùi
Click xem Tử vi 2003 (tuổi Quý Mùi)
2004 Giáp Thân
Click xem Tử vi 2004 (tuổi Giáp Thân)
2005 Ất Dậu
Click xem Tử vi 2005 (tuổi Ất Dậu)
2006 Bính Tuất
Click xem Tử vi 2006 (tuổi Bính Tuất)
2007 Đinh Hợi
Click xem Tử vi 2007 (tuổi Đinh Hợi)
2008 Mậu Tý
Click xem Tử vi 2008 (tuổi Mậu Tý)
2009 Kỷ Sửu
Click xem Tử vi 2009 (tuổi Kỷ Sửu)
2010 Canh Dần
Click xem Tử vi 2010 (tuổi Canh Dần)
2011 Tân Mão
Click xem Tử vi 2011 (tuổi Tân Mão)
2012 Nhâm Thìn
Click xem Tử vi 2012 (tuổi Nhâm Thìn)
2013 Quý Tỵ
Click xem Tử vi 2013 (tuổi Quý Tỵ)
2014 Giáp Ngọ
Click xem Tử vi 2014 (tuổi Giáp Ngọ)
2015 Ất Mùi
Click xem Tử vi 2015 (tuổi Ất Mùi)
2016 Bính Thân
Click xem Tử vi 2016 (tuổi Bính Thân)
2017 Đinh Dậu
Click xem Tử vi 2017 (tuổi Đinh Dậu)
2018 Mậu Tuất
Click xem Tử vi 2018 (tuổi Mậu Tuất)
2019 Kỷ Hợi
Click xem Tử vi 2019 (tuổi Kỷ Hợi)
2020 Canh Tý
Click xem Tử vi 2020 (tuổi Canh Tý)
2021 Tân Sửu
Click xem Tử vi 2021 (tuổi Tân Sửu)
2022 Nhâm Dần
Click xem Tử vi 2022 (tuổi Nhâm Dần)