Tử Vi Số Mệnh

 

Quảng Cáo Facebook

 

Tuổi xông nhà cho người Tân Mão 2011 năm Tân Sửu 2021 tốt nhất

Bình thường để lựa xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Tân Mão 2011 chúng ta sẽ dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Tân Mão 2011. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho chủ nhà.

Thêm vào đó, người tới xông đất cho gia chủ Tân Mão 2011 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí.

Thực ra một vài trường hợp gia chủ tuổi Tân Mão 2011 sẽ không thể tìm thấy được người hợp với mình cả về thiên can, địa chi và bản mệnh. Lúc này bạn có thể chọn người tuổi nằm trong tam hợp với tuổi của gia chủ (Dần-Ngọ-Tuất, Hợi-Mão-Mùi, Thân-Tý-Thìn, Tỵ-Dậu-Sửu).


Thông tin gia chủ sinh năm Tân Mão 2011

Năm sinh gia chủ 2011

Tuổi xông nhà cho người Tân Mão 2011 năm Tân Sửu 2021 tốt nhất?
Tân Mão 2011


Thuộc mệnh: Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)
Năm xem xông nhà 2021

Tuổi xông nhà cho người Tân Mão 2011 năm Tân Sửu 2021 tốt nhất?
Tân Sửu 2021


Thuộc mệnh: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Tân Mão 2011

Dựa theo các yếu tố trên chúng tôi xin đưa ra một số tuổi phù hợp với gia chủ Tân Mão 2011 để xông đất.

1. Gia chủ Tân Mão 2011 hợp xông nhà, xông đất hợp với (NAM MẠNG) tuổi nào tốt?

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp xông nhà, xông đất với gia chủ tuổi Tân Mão 2011 cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp xông nhà, xông đất với tuổi Tân Mão từ độ tuổi 21 đến 4021. Hãy cùng xem tuổi hợp xông nhà, xông đất với tuổi Tân Mão 2011 là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp xông nhà, xông đất với Tân Mão 2011
NAM MẠNG
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2003
7/10 phần hợp
2011: Mộc
2003: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
2003: Quý
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
2003: Mùi
Tam Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
2003: Càn
Sinh Khí + 2 điểm
2011: Kim
2003: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1995
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1995: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1995: Ất
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1995: Hợi
Tam Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1995: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1995: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1994
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1994: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1994: Giáp
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1994: Tuất
Lục Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1994: Càn
Sinh Khí + 2 điểm
2011: Kim
1994: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1989
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1989: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
1989: Kỷ
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1989: Tỵ
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1989: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1989: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1986
9/10 phần hợp
2011: Mộc
1986: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1986: Bính
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Mão
1986: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1986: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1986: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1983
9/10 phần hợp
2011: Mộc
1983: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1983: Quý
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1983: Hợi
Tam Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1983: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1983: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1980
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1980: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
1980: Canh
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1980: Thân
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1980: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1980: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1974
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1974: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1974: Giáp
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1974: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1974: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1974: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1967
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1967: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1967: Đinh
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1967: Mùi
Tam Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1967: Càn
Sinh Khí + 2 điểm
2011: Kim
1967: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1966
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1966: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1966: Bính
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Mão
1966: Ngọ
Lục Phá + 0 điểm
2011: Đoài
1966: Đoài
Phục Vị + 2 điểm
2011: Kim
1966: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1965
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1965: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1965: Ất
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1965: Tỵ
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1965: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1965: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm

2. Gia chủ tuổi Tân Mão 2011 hợp xông nhà, xông đất hợp với (NỮ MẠNG) tuổi nào nhất?

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp xông nhà, xông đất với gia chủ tuổi Tân Mão 2011 cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp xông nhà, xông đấtn với tuổi Tân Mão từ độ tuổi 1961 đến 2003. Hãy cùng xem tuổi hợp xông nhà, xông đất với tuổi Tân Mão 2011 là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp xông nhà, xông đất với Tân Mão 2011
NỮ MẠNG
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
2002
6/10 phần hợp
2011: Mộc
2002: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
2002: Nhâm
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
2002: Ngọ
Lục Phá + 0 điểm
2011: Đoài
2002: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
2002: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1996
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1996: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1996: Bính
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Mão
1996: Tý
Lục Hình + 0 điểm
2011: Đoài
1996: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1996: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1995
6/10 phần hợp
2011: Mộc
1995: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1995: Ất
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1995: Hợi
Tam Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1995: Khảm
Họa Hại + 0 điểm
2011: Kim
1995: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1987
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1987: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1987: Đinh
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1987: Mão
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1987: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1987: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1986
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1986: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1986: Bính
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Mão
1986: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1986: Khảm
Họa Hại + 0 điểm
2011: Kim
1986: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1983
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1983: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1983: Quý
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1983: Hợi
Tam Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1983: Đoài
Phục Vị + 2 điểm
2011: Kim
1983: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1982
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1982: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1982: Nhâm
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1982: Tuất
Lục Hợp + 2 điểm
2011: Đoài
1982: Càn
Sinh Khí + 2 điểm
2011: Kim
1982: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1981
6/10 phần hợp
2011: Mộc
1981: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
1981: Tân
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1981: Dậu
Lục Xung + 0 điểm
2011: Đoài
1981: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1981: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1978
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1978: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1978: Mậu
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1978: Ngọ
Lục Phá + 0 điểm
2011: Đoài
1978: Khôn
Thiên Y + 2 điểm
2011: Kim
1978: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1975
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1975: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1975: Ất
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1975: Mão
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1975: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1975: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1974
7/10 phần hợp
2011: Mộc
1974: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1974: Giáp
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1974: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1974: Đoài
Phục Vị + 2 điểm
2011: Kim
1974: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1973
6/10 phần hợp
2011: Mộc
1973: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
1973: Quý
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1973: Sửu
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1973: Càn
Sinh Khí + 2 điểm
2011: Kim
1973: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1972
6/10 phần hợp
2011: Mộc
1972: Mộc
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Tân
1972: Nhâm
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1972: Tý
Lục Hình + 0 điểm
2011: Đoài
1972: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1972: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1966
8/10 phần hợp
2011: Mộc
1966: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1966: Bính
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Mão
1966: Ngọ
Lục Phá + 0 điểm
2011: Đoài
1966: Cấn
Diên Niên + 2 điểm
2011: Kim
1966: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1965
6/10 phần hợp
2011: Mộc
1965: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1965: Ất
Tương Khắc + 0 điểm
2011: Mão
1965: Tỵ
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Đoài
1965: Đoài
Phục Vị + 2 điểm
2011: Kim
1965: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1964
6/10 phần hợp
2011: Mộc
1964: Hỏa
Tương Sinh + 2 điểm
2011: Tân
1964: Giáp
Bình Hòa + 1 điểm
2011: Mão
1964: Thìn
Lục Hại + 0 điểm
2011: Đoài
1964: Càn
Sinh Khí + 2 điểm
2011: Kim
1964: Kim
Bình Hòa + 1 điểm

Nếu bạn thấy XEM TUỔI XÔNG NHÀ tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem tuổi xông nhà

 


Tại sao cần xem tuổi xông đất 2021?

 • Xông đất đầu năm là tục lệ đã có từ lâu đời. Người Việt quan niệm người đầu tiên đến chúc Tết gia đình vào năm mới chính là người xông đất, xông nhà.
 • Vậy người tới xông đất có ảnh hưởng gì tới gia chủ tuổi Tân Mão 2011? Cha ông ta quan niệm, người xông đất năm 2021 sẽ ảnh hưởng tới vận may về tài lộc, sức khỏe và gia đạo trong cả năm. 
 • Nếu là nguời “vía tốt”, hợp tuổi hợp mệnh gia chủ tuổi Tân Mão 2011, sẽ mang nhiều may mắn, điều thuận lợi, làm ăn tấn tới. Ngược lại, nếu là người không phù hợp thì có thể mang đến nhiều điều rủi ro, trắc trở, khiến cả năm gia đạo lao đao, làm ăn bất lợi. Theo đó, từ lâu ông bà ta rất coi trọng việc chọn tuổi hợp xông nhà đầu năm.
 

Gia chủ 2011 nên xông đất vào thời điểm nào?

 • Thời điểm xông đất tính từ thời khắc Giao thừa cho đến sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. 

 

Chọn người xông đất cho 2011 như nào thì tốt?

 
 • Chọn người hợp tuổi, có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ tuổi Tân Mão 2011. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2021 cũng cần tương sinh với người đó. 
 • Chọn người khỏe mạnh, có đạo đức, tính tình vui vẻ, hiền lành, phóng khoáng 
 • Chọn người có cuộc sống hôn nhân viên mãn, công danh phát đạt, tài lộc đủ đầy, có địa vị và danh vọng trong xã hội thì càng tốt 
 • Chọn người có tên hay, tên đẹp đến xông đất như tên Phúc, Thọ, An, Khang, Cát Tường, Lộc, Phát... mang ý nghĩa tốt lành.
 • Chọn người vía tốt 

 

Người trong nhà tuổi 2011 xông đất được không?

 • Nếu áp dụng tất cả các biện pháp trên mà gia chủ tuổi Tân Mão 2011 vẫn không tìm thấy người xông đất Tết này phù hợp thì nên nghĩ tới cách này: Chọn người nhà, hay chính mình tự tiến hành xông đất nhà mình.
 • Theo cách này, một thành viên trong gia đình sẽ đi ra ngoài từ lúc chưa hết giờ Trừ Tịch (giao thừa). Người này có thể đi chùa làm lễ, xin lộc sau đó trở về nhà. 
 • Lúc về nhà đã là thời khắc bước sang năm mới rồi, coi như người đó đã hoàn thành thủ tục xông đất xông nhà cho chính gia đình mình.
   

Người không được mời, ngẫu nhiên đến xông đất nhà mình thì làm thế nào?

 • Trên thực tế, có thể có trường hợp ai đó ngẫu nhiên không được lựa chọn bước vào xông nhà trước người được chủ nhà chọn. 
 • Nếu rơi vào trường hợp này, gia chủ tuổi Tân Mão 2011 cũng nên vui vẻ, hoan hỉ để niềm vui năm mới được trọn vẹn. 
   

Người đi xông đất gia chủ 2011 cần phải kiêng kỵ điều gì?

 • Về phía người tới xông đất, họ thường chỉ ghé thăm chốc lát, chúc Tết chừng vài phút chứ không ở lại lâu. Khi đến nhà, chủ tuổi Tân Mão 2011 khách hoan hỷ với chén trà, chén rượu, gói mứt đỏ, dành cho nhau những lời chúc tốt lành nhất.
 • Người được xông đất cũng phấn khởi vì tin rằng vị khách quý sẽ mang may mắn đến với gia đình mình trong năm mới, xua đi những xui xẻo, trở ngại gặp phải trong năm cũ.
   

Người đi xông đất gia chủ 2011 nên chúc gì?

 
Thông thường, khách đến xông nhà người khác sẽ dành những lời chúc tốt đẹp, cát lành nhất cho chủ nhà. Tùy từng độ tuổi, tính chất công việc… mà có lời chúc khác nhau. Cụ thể như sau:
 
 • Chúc người kinh doanh buôn bán: Buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, thịnh vượng phú quý, làm đâu thắng đó, tấn tài tấn lộc, đại phú đại quý…
   
 • Chúc người già: Sống lâu trăm tuổi, tăng thọ tăng phúc, gia đạo đuề huề con cháu vui vầy…
   
 • Chúc con trẻ: Hay ăn chóng lớn, thi cử đỗ đạt, học hành giỏi giang, chăm ngoan học hỏi…
   
Nhìn chung là những lời chúc về sự cát lành, may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông cát lợi và chuyện tình cảm tình duyên yên ấm viên mãn.
 
Trên đây là toàn bộ hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về xem tuổi xông đất 2021, bạn đọc có thể tham khảo để chọn người tới xông nhà đầu năm phù hợp, hứa hẹn năm mới tốt lành, thịnh vượng hơn. 

 

Quảng Cáo Google

 

Tử Vi Số Mệnh