Tử Vi Số Mệnh

Luận Nam và Nữ tuổi Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào?

Từ trước đến nay, xem tuổi hợp nhau có thể nói là một phong tục không thể thiếu của người Việt ta.

xem tuổi hợp nhau

Xem bói năm sinh của mình thì hợp với những tuổi nào, kỵ tuổi nào trong các công việc lớn như: Xem tuổi hợp nhau để kết hôn, xem tuổi làm ăn chung, xem tuổi hợp bố mẹ, anh chị và các công việc khác.

Thông tin gia chủ tuổi Canh Thìn 1940

Năm sinh 1940
Tuổi

Tuổi Canh Thìn 1940 hợp tuổi nào nhất?
Canh Thìn 1940

Xem mệnh ngũ hành Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)
(Mệnh Kim)
Thiên can Canh
Địa chi Thìn
Cung mệnh Nam cung Càn
Nữ cung Ly

1. Nam tuổi Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào nhất?

Canh Thìn 1940 Bảng dưới đây tổng hợp Nam tuổi Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Canh Thìn 1940 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp luận giải hợp tuổi
2004 - Giáp Thân - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Giáp Thân 2004
2001 - Tân Tỵ - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Tân Tỵ 2001
2000 - Canh Thìn - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Canh Thìn 2000
1999 - Kỷ Mão - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Kỷ Mão 1999
1996 - Bính Tý - Nữ Mạng 8/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Bính Tý 1996
1993 - Quý Dậu - Nữ Mạng 8/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Quý Dậu 1993
1992 - Nhâm Thân - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Nhâm Thân 1992
1991 - Tân Mùi - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Tân Mùi 1991
1990 - Canh Ngọ - Nữ Mạng 8/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Canh Ngọ 1990
1984 - Giáp Tý - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Giáp Tý 1984
1983 - Quý Hợi - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Quý Hợi 1983
1982 - Nhâm Tuất - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Nhâm Tuất 1982
1977 - Đinh Tỵ - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Đinh Tỵ 1977
1975 - Ất Mão - Nữ Mạng 8/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Ất Mão 1975
1974 - Giáp Dần - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Giáp Dần 1974
1969 - Kỷ Dậu - Nữ Mạng 9/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Kỷ Dậu 1969
1968 - Mậu Thân - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Mậu Thân 1968
1966 - Bính Ngọ - Nữ Mạng 7/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Bính Ngọ 1966
1963 - Quý Mão - Nữ Mạng 6/10
phần hợp
Nam Canh Thìn 1940 hợp với nữ Quý Mão 1963

2. Nữ tuổi Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào nhất?

Bảng dưới đây tổng hợp Nữ tuổi Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào đánh giá theo thang điểm 10, trong đó tuổi có điểm càng cao (9,8) thì mức độ phù hợp tuổi Canh Thìn 1940 càng tốt
Năm sinh Điểm hợp Luận giải hợp tuổi
2004 - Giáp Thân - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Giáp Thân 2004
2000 - Canh Thìn - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Canh Thìn 2000
1998 - Mậu Dần - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Mậu Dần 1998
1997 - Đinh Sửu - Nam Mạng 7/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Đinh Sửu 1997
1996 - Bính Tý - Nam Mạng 8/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Bính Tý 1996
1992 - Nhâm Thân - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Nhâm Thân 1992
1991 - Tân Mùi - Nam Mạng 7/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Tân Mùi 1991
1990 - Canh Ngọ - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Canh Ngọ 1990
1983 - Quý Hợi - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Quý Hợi 1983
1982 - Nhâm Tuất - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Nhâm Tuất 1982
1977 - Đinh Tỵ - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Đinh Tỵ 1977
1970 - Canh Tuất - Nam Mạng 6/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Canh Tuất 1970
1969 - Kỷ Dậu - Nam Mạng 9/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Kỷ Dậu 1969
1968 - Mậu Thân - Nam Mạng 7/10
phần hợp
Nữ Canh Thìn 1940 hợp với nam Mậu Thân 1968

Tổng kết Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào nhất?

Qua bài viết này, Tử Vi Số Mệnh  mong rằng quý bạn đã có thể tự trả lời được câu hỏi sinh năm Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào. Chúc quý bạn xem tuổi Canh Thìn 1940 hợp với tuổi nào để kết hợp cả về công việc làm ăn lẫn tình yêu đều hòa hợp, làm ăn phát đạt, mọi sự luôn như ý.


Nếu bạn thấy XEM TUỔI HỢP NHAU tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem tuổi hợp nhau