Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ hai, Ngày 24/6/2024, Bây giờ là 20 giờ 42 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

ý nghĩa ngày Sát Chủ Âm

Chủ đề ý nghĩa ngày Sát Chủ Âm luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến ý nghĩa ngày Sát Chủ Âm là tập hợp các bài viết cùng chủ đề ý nghĩa ngày Sát Chủ Âm được chọn lọc bài bản.


  • Ngày Sát Chủ Âm là gì và ý nghĩa ngày Sát Chủ Âm

    Ngày Sát Chủ Âm là gì và ý nghĩa ngày Sát Chủ Âm

    53,990 (View)

    Ngày Sát Chủ Âm được cho là ngày rất xấu đối với những việc liên quan đến dưới âm giới, âm phần. Vào ngày Sát Chủ Âm nên hạn chế thực hiện những việc liên quan đến thế giới bên kia, để tránh việc người đã khuất không được siêu thoát, con cháu trên trần gian gặp những điều tai ương và vận hạn không mong muốn.