Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ hai, Ngày 24/6/2024, Bây giờ là 8 giờ 29 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Tuyên ngôn độc lập là gì

Chủ đề Tuyên ngôn độc lập là gì luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Tuyên ngôn độc lập là gì là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Tuyên ngôn độc lập là gì được chọn lọc bài bản.


  • Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    51,830 (View)

    Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ngày lễ chính thức của dân tộc Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9 dương lịch hàng năm. Đây là ngày lễ lớn, kỉ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).