Tử Vi Số Mệnh

Dự báo thời tiết hôm nay - Tử Vi Số Mệnh


Hà Nội 02:48 - 19/05/2022
24oC
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 02h20)
Hôm nay
(19/05 Thứ Năm)
23oC - 31oC
Ngày mai
(20/05 Thứ Sáu)
25oC - 31oC
Ngày kia
(21/05 Thứ Bảy)
25oC - 30oC

Hiện tại Hôm nay
19/05 Thứ Năm
Ngày mai
20/05 Thứ Sáu
Ngày kia
21/05 Thứ Bảy

TP.HCM

26oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

23oC
Đêm có mây
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Sơn La

21oC
Đêm nhiều mây
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Việt Trì

24oC
Đêm nhiều mây
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bắc cạn

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa to

Bắc Giang

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cao Bằng

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa to

Điện Biên

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Giang

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Dương

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hưng Yên

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lai Châu

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
21oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Lào Cai

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Nam Định

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Bình

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Quảng Trị

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Huế

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cần Thơ

26oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

24oC
Đêm nhiều mây
23oC - 29oC
Có mây, ngày không mưa
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Pleicu

22oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
17oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 30oC
Có mây, có mưa rào
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 02:48 - 19/05/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Nếu bạn thấy tra cứu tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?