Tử Vi Số Mệnh

Dự báo thời tiết hôm nay - Tử Vi Số Mệnh


Hà Nội 04:08 - 17/05/2022
22oC
Đêm nhiều mây ( AWS, cập nhật 03h40)
Hôm nay
(17/05 Thứ Ba)
22oC - 28oC
Ngày mai
(18/05 Thứ Tư)
23oC - 29oC
Ngày kia
(19/05 Thứ Năm)
24oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
17/05 Thứ Ba
Ngày mai
18/05 Thứ Tư
Ngày kia
19/05 Thứ Năm

TP.HCM

27oC
Đêm nhiều mây
27oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

26oC
Nhiều mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hải Phòng

22oC
Đêm nhiều mây
22oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Vinh

22oC
Đêm nhiều mây
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Sơn La

19oC
Đêm nhiều mây
19oC - 24oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

22oC
Đêm nhiều mây
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
19oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
20oC - 27oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, không mưa
24oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Lai Châu

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Có mây, không mưa
19oC - 25oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 26oC
Có mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Nam Định

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
22oC - 26oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
25oC - 29oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Bình

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
20oC - 27oC
Nhiều mây, không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
27oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
20oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
21oC - 28oC
Có mây, ngày không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
29oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Yên Bái

Đang cập nhật
21oC - 27oC
Có mây, ngày không mưa
21oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

27oC
Đêm nhiều mây
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 35oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Pleicu

23oC
Đêm nhiều mây
22oC - 28oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
27oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 30oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
20oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 04:08 - 17/05/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.

Nếu bạn thấy tra cứu tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

Tuổi Mậu Thìn 1988xây nhà năm Tân Sửu 2021 tốt không?