Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ năm, Ngày 20/6/2024, Bây giờ là 19 giờ 8 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày nào

Chủ đề Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày nào luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày nào là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày nào được chọn lọc bài bản.


  • Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

    Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

    52,780 (View)

    Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào ngày 3/3/1930. Đây là sự kiện lịch sử cực kì quan trọng, có ý nghĩa to lớn trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là kết quả của sự chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, sự học hỏi, sáng tạo đi theo đường lối chủ nghĩa Mác - Lênin. Sự ra đời của Đảng đánh dấu bước ngoặt mới trên con đường giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.