Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ ba, Ngày 7/2/2023, Bây giờ là 17 giờ 44 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Sự kiện trong nước và quốc tế ngày 26/3

Chủ đề Sự kiện trong nước và quốc tế ngày 26/3 luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Sự kiện trong nước và quốc tế ngày 26/3 là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Sự kiện trong nước và quốc tế ngày 26/3 được chọn lọc bài bản.


  • Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

    Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

    5098 (người xem)

    Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh được diễn ra vào ngày 26 tháng 3 dương lịch hàng năm. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị xã hội của thanh niên cộng sản Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện các thanh niên ưu tú, các cán bộ để phục vụ nhân dân, đất nước.