Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ hai, Ngày 22/7/2024, Bây giờ là 5 giờ 37 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Quá trình ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam trong thời chiến

Chủ đề Quá trình ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam trong thời chiến luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Quá trình ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam trong thời chiến là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Quá trình ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam trong thời chiến được chọn lọc bài bản.


  • Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam

    Ngày thành lập Đài Truyền hình Việt Nam

    55,230 (View)

    Đài Truyền hình Việt Nam có tên viết tắt là VTV, được thành lập vào ngày 7/9/1970. Biểu tượng của Đài Truyền hình là 3 chữ cái in hoa VTV đè lên nhau được sử dụng từ năm 1995, có 3 màu là đỏ, xanh lá, xanh lam. Biểu tượng này dần được sửa đổi và hoàn thiện vào năm 2010 và 2012.