Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ năm, Ngày 20/6/2024, Bây giờ là 18 giờ 42 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Những điều lưu ý trong tiết khí Mang Chủng

Chủ đề Những điều lưu ý trong tiết khí Mang Chủng luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Những điều lưu ý trong tiết khí Mang Chủng là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Những điều lưu ý trong tiết khí Mang Chủng được chọn lọc bài bản.


  • Đặc điểm và ý nghĩa của tiết khí Mang Chủng

    Đặc điểm và ý nghĩa của tiết khí Mang Chủng

    2,850 (View)

    Tiết khí Mang Chủng là tiết khí thứ 9 trong 24 tiết khí trong năm, đại diện cho sự tươi mới, sáng sủa và tràn đầy sức sống của thiên nhiên đất trời, của mọi vạn vận trong thế giới tự nhiên. Đồng thời là thời khắc báo hiệu một vụ mùa bội thu và chuẩn bị cho gieo cấy vụ mùa tiếp theo.