Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ sáu, Ngày 26/7/2024, Bây giờ là 2 giờ 46 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Nguồn gốc ngày Nguyệt Tận

Chủ đề Nguồn gốc ngày Nguyệt Tận luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Nguồn gốc ngày Nguyệt Tận là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Nguồn gốc ngày Nguyệt Tận được chọn lọc bài bản.


  • Ngày Nguyệt Tận là gì và ý nghĩa của ngày Nguyệt Tận

    Ngày Nguyệt Tận là gì và ý nghĩa của ngày Nguyệt Tận

    84,850 (View)

    Ngày Nguyệt Tận là ngày cuối cùng của tháng âm lịch. Theo phiên âm Hán Việt, "Nguyệt" có nghĩa là mặt trăng, là ngày trong tháng, "Tận" có nghĩa là cuối cùng, tận cùng. Vì vậy "Nguyệt Tận" có nghĩa là ngày trăng tàn (Ngày cuối tháng).