Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ ba, Ngày 7/2/2023, Bây giờ là 18 giờ 56 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam người dân được nghỉ mấy ngày

Chủ đề Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam người dân được nghỉ mấy ngày luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam người dân được nghỉ mấy ngày là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam người dân được nghỉ mấy ngày được chọn lọc bài bản.


  • Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    5071 (người xem)

    Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ngày lễ chính thức của dân tộc Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9 dương lịch hàng năm. Đây là ngày lễ lớn, kỉ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).