Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ bảy, Ngày 15/6/2024, Bây giờ là 1 giờ 26 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Ngày Nguyệt Tận có phải ngày cuối tháng

Chủ đề Ngày Nguyệt Tận có phải ngày cuối tháng luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Ngày Nguyệt Tận có phải ngày cuối tháng là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Ngày Nguyệt Tận có phải ngày cuối tháng được chọn lọc bài bản.


  • Ngày Nguyệt Tận là gì và ý nghĩa của ngày Nguyệt Tận

    Ngày Nguyệt Tận là gì và ý nghĩa của ngày Nguyệt Tận

    82,980 (View)

    Ngày Nguyệt Tận là ngày cuối cùng của tháng âm lịch. Theo phiên âm Hán Việt, "Nguyệt" có nghĩa là mặt trăng, là ngày trong tháng, "Tận" có nghĩa là cuối cùng, tận cùng. Vì vậy "Nguyệt Tận" có nghĩa là ngày trăng tàn (Ngày cuối tháng).