Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ sáu, Ngày 19/7/2024, Bây giờ là 16 giờ 57 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Ngày độc lập ở Việt Nam

Chủ đề Ngày độc lập ở Việt Nam luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Ngày độc lập ở Việt Nam là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Ngày độc lập ở Việt Nam được chọn lọc bài bản.


  • Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

    51,920 (View)

    Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là ngày lễ chính thức của dân tộc Việt Nam diễn ra vào ngày 2/9 dương lịch hàng năm. Đây là ngày lễ lớn, kỉ niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).