Tử Vi Số Mệnh
Hôm nay, Thứ hai, Ngày 29/5/2023, Bây giờ là 18 giờ 31 phút (GMT+7) | Theo dõi Tử Vi Số Mệnh trên Google News Tuvisomenh.com.vn

Lễ cúng sao Thổ Tú

Chủ đề Lễ cúng sao Thổ Tú luôn được Tử Vi Số Mệnh cập nhật mới nhất. Chủ đề liên quan đến Lễ cúng sao Thổ Tú là tập hợp các bài viết cùng chủ đề Lễ cúng sao Thổ Tú được chọn lọc bài bản.


  • Sao Thổ Tú là gì và chiếu mạng những năm tuổi nào

    Sao Thổ Tú là gì và chiếu mạng những năm tuổi nào

    5171 (người xem)

    Sao Thổ Tú là 1 trong 9 ngôi sao chiếu mạng hàng năm. Sao Thổ Tú được coi là hung tinh của Cửu Diệu. Dù là nam hay nữ, vào năm bị sao Thổ Tú chiếu mạng cũng nên cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói cũng như trong công việc và cuộc sống.