Tử Vi Số Mệnh

 

Quảng Cáo Facebook

 

Tuổi xông nhà cho người Quý Mão 1963 năm Tân Sửu 2021 tốt nhất

Bình thường để lựa xem tuổi xông nhà năm 2021 cho tuổi Quý Mão 1963 chúng ta sẽ dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Quý Mão 1963. Điều này nhằm mang tới may mắn, tài lộc cho chủ nhà.

Thêm vào đó, người tới xông đất cho gia chủ Quý Mão 1963 phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà bạn nhận được càng nhiều. Cần kiêng những người nhà đang có tang hoặc phụ nữ đang mang bầu để tránh âm khí.

Thực ra một vài trường hợp gia chủ tuổi Quý Mão 1963 sẽ không thể tìm thấy được người hợp với mình cả về thiên can, địa chi và bản mệnh. Lúc này bạn có thể chọn người tuổi nằm trong tam hợp với tuổi của gia chủ (Dần-Ngọ-Tuất, Hợi-Mão-Mùi, Thân-Tý-Thìn, Tỵ-Dậu-Sửu).


Thông tin gia chủ sinh năm Quý Mão 1963

Năm sinh gia chủ 1963

Tuổi xông nhà cho người Quý Mão 1963 năm Tân Sửu 2021 tốt nhất?
Quý Mão 1963


Thuộc mệnh: Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)
Năm xem xông nhà 2021

Tuổi xông nhà cho người Quý Mão 1963 năm Tân Sửu 2021 tốt nhất?
Tân Sửu 2021


Thuộc mệnh: Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm Tân Sửu 2021 cho người tuổi Quý Mão 1963

Dựa theo các yếu tố trên chúng tôi xin đưa ra một số tuổi phù hợp với gia chủ Quý Mão 1963 để xông đất.

1. Gia chủ Quý Mão 1963 hợp xông nhà, xông đất hợp với (NAM MẠNG) tuổi nào tốt?

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp xông nhà, xông đất với gia chủ tuổi Quý Mão 1963 cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp xông nhà, xông đất với tuổi Quý Mão từ độ tuổi 21 đến 4021. Hãy cùng xem tuổi hợp xông nhà, xông đất với tuổi Quý Mão 1963 là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NAM MẠNG) hợp xông nhà, xông đất với Quý Mão 1963
NAM MẠNG
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1997
7/10 phần hợp
1963: Kim
1997: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1997: Đinh
Tương Khắc + 0 điểm
1963: Mão
1997: Sửu
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1997: Chấn
Thiên Y + 2 điểm
1963: Thủy
1997: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1996
7/10 phần hợp
1963: Kim
1996: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1996: Bính
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1996: Tý
Lục Hình + 0 điểm
1963: Khảm
1996: Tốn
Sinh Khí + 2 điểm
1963: Thủy
1996: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1991
7/10 phần hợp
1963: Kim
1991: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1991: Tân
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1991: Mùi
Tam Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1991: Ly
Diên Niên + 2 điểm
1963: Thủy
1991: Hỏa
Tương Khắc + 0 điểm
1982
7/10 phần hợp
1963: Kim
1982: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1982: Nhâm
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1982: Tuất
Lục Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1982: Ly
Diên Niên + 2 điểm
1963: Thủy
1982: Hỏa
Tương Khắc + 0 điểm
1970
8/10 phần hợp
1963: Kim
1970: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Quý
1970: Canh
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1970: Tuất
Lục Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1970: Chấn
Thiên Y + 2 điểm
1963: Thủy
1970: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1961
8/10 phần hợp
1963: Kim
1961: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1961: Tân
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1961: Sửu
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1961: Chấn
Thiên Y + 2 điểm
1963: Thủy
1961: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm

2. Gia chủ tuổi Quý Mão 1963 hợp xông nhà, xông đất hợp với (NỮ MẠNG) tuổi nào nhất?

- Dưới đây là tất cả các tuổi hợp xông nhà, xông đất với gia chủ tuổi Quý Mão 1963 cùng với những lời bình giải luận điểm từ các chuyên gia phong thủy về tuổi hợp xông nhà, xông đấtn với tuổi Quý Mão từ độ tuổi 1961 đến 2003. Hãy cùng xem tuổi hợp xông nhà, xông đất với tuổi Quý Mão 1963 là những tuổi nào nhé.

Danh sách các tuổi (NỮ MẠNG) hợp xông nhà, xông đất với Quý Mão 1963
NỮ MẠNG
Mệnh
Thiên can
Địa chi
Cung mệnh
Niên mệnh năm sinh
1998
9/10 phần hợp
1963: Kim
1998: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1998: Mậu
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Mão
1998: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1998: Tốn
Sinh Khí + 2 điểm
1963: Thủy
1998: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1997
7/10 phần hợp
1963: Kim
1997: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1997: Đinh
Tương Khắc + 0 điểm
1963: Mão
1997: Sửu
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1997: Chấn
Thiên Y + 2 điểm
1963: Thủy
1997: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1991
7/10 phần hợp
1963: Kim
1991: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1991: Tân
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1991: Mùi
Tam Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1991: Càn
Lục Sát + 0 điểm
1963: Thủy
1991: Kim
Tương Sinh + 2 điểm
1983
7/10 phần hợp
1963: Kim
1983: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1983: Quý
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1983: Hợi
Tam Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1983: Đoài
Họa Hại + 0 điểm
1963: Thủy
1983: Kim
Tương Sinh + 2 điểm
1982
7/10 phần hợp
1963: Kim
1982: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1982: Nhâm
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1982: Tuất
Lục Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1982: Càn
Lục Sát + 0 điểm
1963: Thủy
1982: Kim
Tương Sinh + 2 điểm
1974
6/10 phần hợp
1963: Kim
1974: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1974: Giáp
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1974: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1974: Đoài
Họa Hại + 0 điểm
1963: Thủy
1974: Kim
Tương Sinh + 2 điểm
1971
8/10 phần hợp
1963: Kim
1971: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Quý
1971: Tân
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1971: Hợi
Tam Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1971: Tốn
Sinh Khí + 2 điểm
1963: Thủy
1971: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1970
8/10 phần hợp
1963: Kim
1970: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Quý
1970: Canh
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1970: Tuất
Lục Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1970: Chấn
Thiên Y + 2 điểm
1963: Thủy
1970: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1968
8/10 phần hợp
1963: Kim
1968: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1968: Mậu
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Mão
1968: Thân
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1968: Khảm
Phục Vị + 2 điểm
1963: Thủy
1968: Thủy
Bình Hòa + 1 điểm
1967
6/10 phần hợp
1963: Kim
1967: Thủy
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1967: Đinh
Tương Khắc + 0 điểm
1963: Mão
1967: Mùi
Tam Hợp + 2 điểm
1963: Khảm
1967: Ly
Diên Niên + 2 điểm
1963: Thủy
1967: Hỏa
Tương Khắc + 0 điểm
1962
7/10 phần hợp
1963: Kim
1962: Kim
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Quý
1962: Nhâm
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1962: Dần
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1962: Tốn
Sinh Khí + 2 điểm
1963: Thủy
1962: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm
1961
8/10 phần hợp
1963: Kim
1961: Thổ
Tương Sinh + 2 điểm
1963: Quý
1961: Tân
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Mão
1961: Sửu
Bình Hòa + 1 điểm
1963: Khảm
1961: Chấn
Thiên Y + 2 điểm
1963: Thủy
1961: Mộc
Tương Sinh + 2 điểm

Nếu bạn thấy XEM TUỔI XÔNG NHÀ tại Tử Vi Số Mệnh chuẩn xác. Hãy chia sẻ đến bạn bè cùng tra cứu!

xem tuổi xông nhà

 


Tại sao cần xem tuổi xông đất 2021?

 • Xông đất đầu năm là tục lệ đã có từ lâu đời. Người Việt quan niệm người đầu tiên đến chúc Tết gia đình vào năm mới chính là người xông đất, xông nhà.
 • Vậy người tới xông đất có ảnh hưởng gì tới gia chủ tuổi Quý Mão 1963? Cha ông ta quan niệm, người xông đất năm 2021 sẽ ảnh hưởng tới vận may về tài lộc, sức khỏe và gia đạo trong cả năm. 
 • Nếu là nguời “vía tốt”, hợp tuổi hợp mệnh gia chủ tuổi Quý Mão 1963, sẽ mang nhiều may mắn, điều thuận lợi, làm ăn tấn tới. Ngược lại, nếu là người không phù hợp thì có thể mang đến nhiều điều rủi ro, trắc trở, khiến cả năm gia đạo lao đao, làm ăn bất lợi. Theo đó, từ lâu ông bà ta rất coi trọng việc chọn tuổi hợp xông nhà đầu năm.
 

Gia chủ 1963 nên xông đất vào thời điểm nào?

 • Thời điểm xông đất tính từ thời khắc Giao thừa cho đến sáng ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán. 

 

Chọn người xông đất cho 1963 như nào thì tốt?

 
 • Chọn người hợp tuổi, có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia chủ tuổi Quý Mão 1963. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2021 cũng cần tương sinh với người đó. 
 • Chọn người khỏe mạnh, có đạo đức, tính tình vui vẻ, hiền lành, phóng khoáng 
 • Chọn người có cuộc sống hôn nhân viên mãn, công danh phát đạt, tài lộc đủ đầy, có địa vị và danh vọng trong xã hội thì càng tốt 
 • Chọn người có tên hay, tên đẹp đến xông đất như tên Phúc, Thọ, An, Khang, Cát Tường, Lộc, Phát... mang ý nghĩa tốt lành.
 • Chọn người vía tốt 

 

Người trong nhà tuổi 1963 xông đất được không?

 • Nếu áp dụng tất cả các biện pháp trên mà gia chủ tuổi Quý Mão 1963 vẫn không tìm thấy người xông đất Tết này phù hợp thì nên nghĩ tới cách này: Chọn người nhà, hay chính mình tự tiến hành xông đất nhà mình.
 • Theo cách này, một thành viên trong gia đình sẽ đi ra ngoài từ lúc chưa hết giờ Trừ Tịch (giao thừa). Người này có thể đi chùa làm lễ, xin lộc sau đó trở về nhà. 
 • Lúc về nhà đã là thời khắc bước sang năm mới rồi, coi như người đó đã hoàn thành thủ tục xông đất xông nhà cho chính gia đình mình.
   

Người không được mời, ngẫu nhiên đến xông đất nhà mình thì làm thế nào?

 • Trên thực tế, có thể có trường hợp ai đó ngẫu nhiên không được lựa chọn bước vào xông nhà trước người được chủ nhà chọn. 
 • Nếu rơi vào trường hợp này, gia chủ tuổi Quý Mão 1963 cũng nên vui vẻ, hoan hỉ để niềm vui năm mới được trọn vẹn. 
   

Người đi xông đất gia chủ 1963 cần phải kiêng kỵ điều gì?

 • Về phía người tới xông đất, họ thường chỉ ghé thăm chốc lát, chúc Tết chừng vài phút chứ không ở lại lâu. Khi đến nhà, chủ tuổi Quý Mão 1963 khách hoan hỷ với chén trà, chén rượu, gói mứt đỏ, dành cho nhau những lời chúc tốt lành nhất.
 • Người được xông đất cũng phấn khởi vì tin rằng vị khách quý sẽ mang may mắn đến với gia đình mình trong năm mới, xua đi những xui xẻo, trở ngại gặp phải trong năm cũ.
   

Người đi xông đất gia chủ 1963 nên chúc gì?

 
Thông thường, khách đến xông nhà người khác sẽ dành những lời chúc tốt đẹp, cát lành nhất cho chủ nhà. Tùy từng độ tuổi, tính chất công việc… mà có lời chúc khác nhau. Cụ thể như sau:
 
 • Chúc người kinh doanh buôn bán: Buôn may bán đắt, một vốn bốn lời, thịnh vượng phú quý, làm đâu thắng đó, tấn tài tấn lộc, đại phú đại quý…
   
 • Chúc người già: Sống lâu trăm tuổi, tăng thọ tăng phúc, gia đạo đuề huề con cháu vui vầy…
   
 • Chúc con trẻ: Hay ăn chóng lớn, thi cử đỗ đạt, học hành giỏi giang, chăm ngoan học hỏi…
   
Nhìn chung là những lời chúc về sự cát lành, may mắn, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông cát lợi và chuyện tình cảm tình duyên yên ấm viên mãn.
 
Trên đây là toàn bộ hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về xem tuổi xông đất 2021, bạn đọc có thể tham khảo để chọn người tới xông nhà đầu năm phù hợp, hứa hẹn năm mới tốt lành, thịnh vượng hơn. 

 

Quảng Cáo Google

 

Tử Vi Số Mệnh